Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Komisija neatsakė į skundą dėl prašymo dalyvauti Naujojo europinio bauhauzo 2021 projekte (“New European Bauhaus Prizes 2021”) atmetimo kaip netinkamo