Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Komisija neatsakė į laišką dėl bendro finansavimo taisyklių, taikomų NVO veiklos dotacijoms dėl COVID-19 pandemijos, finansinio lankstumo