Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kaip Europos gynybos agentūra (EGA) nagrinėjo jos buvusio vykdomojo direktoriaus prašymą užimti aukštesnes pareigas bendrovėje „Airbus“