Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Komisijos sprendimas į ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemą (EDES) įtraukti skundo pateikėją