Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Komisija neatsakė į susirūpinimą keliančius klausimus dėl Komisijos pirmininko ir Vokietijos viešųjų ryšių bendrovės sutarties