Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Komisija ir tariamai nepakankamos priemonės, kurių imtasi siekiant palengvinti programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ mokslinių tyrimų stipendiatų padėtį COVID-19 krizės metu