Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

ES delegacija Ganoje nesugebėjo užtikrinti, kad jos išorės rangovas sumokėtų konsultantams

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.