Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Komisija neatsakė į pakartotinius skundo pateikėjo priminimus pateikti naujausią informaciją apie prieš Vokietiją pateikto skundo dėl valstybės pagalbos nagrinėjimą

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.