Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europos Komisijos nepranešimas skundo pateikėjui apie jos atliktą skundo dėl įtariamų ES konkurencijos teisės pažeidimų galutinį įvertinimą ir neatsakymas į susijusius laiškus