Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata revisione da parte della Commissione europea di una decisione su una richiesta di accesso del pubblico ai documenti concernenti la legge tedesca «NetzDG» entro i termini applicabili

Absence de réexamen par la Commission européenne, dans les délais impartis, d’une décision concernant une demande d’accès public aux documents relatifs à la loi allemande «NetzDG».