Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Modalità con cui la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha trattato una richiesta di accesso del pubblico alla sintesi di un progetto da essa finanziato sulla modernizzazione di una rete di distribuzione di energia elettrica in Polonia