Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Modalità con cui la Commissione europea ha gestito una richiesta di accesso del pubblico a documenti concernenti un progetto finanziato dall’UE riguardante uno studio sul rischio di cancro cerebrale derivante dall’esposizione a campi a radiofrequenza nell’infanzia e nell’adolescenza (progetto «Mobi-Kids»)