Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata adozione da parte della Commissione europea di decisioni definitive su due richieste di accesso del pubblico a documenti relativi alla gestione delle frontiere dell’UE