Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata conferma da parte della Commissione europea del ricevimento di una denuncia contro l’Austria relativamente alla destinazione d’uso dei terreni