Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata risposta da parte della Commissione europea alla corrispondenza relativa alla flessibilità finanziaria delle norme di cofinanziamento per sovvenzioni di funzionamento per ONG nel contesto della pandemia di COVID-19