Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Presunta mancata risposta della Commissione europea alle riserve sollevate in merito a un contratto tra la presidente della Commissione e una società di pubbliche relazioni tedesca