Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Commissione e presunta insufficienza delle misure adottate per alleviare la situazione degli addetti alla ricerca nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie durante la crisi COVID-19