Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata garanzia da parte della delegazione dell’UE in Ghana del pagamento dei consulenti da parte del suo contraente esterno

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.