Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata risposta del Parlamento europeo a una richiesta di riesame della sua decisione di non ammettere un candidato alla fase successiva di due procedure di selezione per mancanza di esperienza manageriale