Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Az Európai Bizottság mulasztása arra vonatkozóan, hogy felülvizsgáljon egy, a német „NetzDG” törvénnyel kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem tárgyában hozott határozatot a vonatkozó határidőkön belül

Az Európai Bizottság mulasztása arra vonatkozóan, hogy felülvizsgáljon egy, a német „NetzDG” törvénnyel kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem tárgyában hozott határozatot a vonatkozó határidőkön belül.