Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Hogyan kezelte az Európai Bizottság a gyermek- és serdülőkorban rádiófrekvenciás mezőknek való kitettségből eredő agydaganat kockázatát vizsgáló tanulmányra irányuló, uniós finanszírozású projekttel („Mobi-Kids” projekt) kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmet