Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Az Európai Bizottság mulasztása arra vonatkozóan, hogy megfelelő magyarázatot adjon arra, miért nem vett nyilvántartásba, illetve kezelt egy, a panaszos bejegyzéseit platformjáról eltávolító közösségimédia-társasággal kapcsolatos versenyjogi panaszokat