Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Az Európai Bizottság mulasztása arra vonatkozóan, hogy a 2021. évi Új Európai Bauhaus-díj egyik pályázójának jogosulatlanság miatt történő elutasításával kapcsolatos panaszra válaszoljon