Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Az Európai Bizottság döntése, amely szerint egy szervezetet nem von be az antiszemitizmus elleni küzdelemmel foglalkozó munkacsoportba