Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Az Európai Bizottság azon döntése, hogy a panaszost bevonja a korai felismerési és kizárási rendszerbe (EDES)