Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

A Bizottság és az állítólagos elégtelen intézkedések a Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekben részt vevő kutatók helyzetének enyhítésére a Covid-19 válság idején