Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Az EU ghánai küldöttsége mulasztása arra vonatkozóan, hogy biztosítsa, hogy külső vállalkozója kifizesse a tanácsadókat

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.