Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Način na koji je Europski ured za odabir osoblja (EPSO) procijenio prijavu kandidata u postupku odabira za radno mjesto administratora u području vanjskih poslova (EPSO/AD/382/20)