Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Propust Europskog parlamenta da odgovori na administrativnu pritužbu o navodnoj diskriminaciji kandidata s invaliditetom u postupku unutarnjeg odabira osoblja