Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kako je Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) riješila pritužbu o navodnom nedostatku pravičnosti u postupku predodabira za niže stručnjake u programu delegacija