Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Propust Europske komisije da na odgovarajući način objasni zašto nije registrirala i obradila pritužbe o tržišnom natjecanju u vezi s društvenom mrežom koja je uklonila objave podnositelja pritužbe sa svoje platforme