Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Izostanak odgovora Europske komisije na dopise u kojima se izražava zabrinutost zbog rušenja školske zgrade u kontekstu projekta koji se financira sredstvima EU-a na Cipru