Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Propust Europske komisije (Europe Direct) da odgovori na e-poruku u vezi s profesionalnom djelatnosti bivšeg dužnosnika EU-a