Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Izostanak potvrde Europske komisije o primitku pritužbe protiv Austrije u vezi s namjenom zemljišta