Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Propust Europske komisije da odgovori na dopis o financijskoj fleksibilnosti pravila o sufinanciranju za operativna bespovratna sredstva namijenjena NVO-ima u kontekstu pandemije bolesti COVID-19