Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Propust delegacije EU-a u Gani da osigura da njezin vanjski ugovorni suradnik plaća savjetnike

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.