Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Loiceadh an Choimisiúin Eorpaigh athbhreithniú a dhéanamh laistigh de na teorainneacha ama is infheidhme ar bhreith ar iarraidh ar rochtain an phobail ar dhoiciméid a bhaineann le dlí “NetzDG” na Gearmáine

Loiceadh an Choimisiúin Eorpaigh athbhreithniú a dhéanamh laistigh de na teorainneacha ama is infheidhme ar bhreith ar iarraidh ar rochtain an phobail ar dhoiciméid a bhaineann le dlí “NetzDG” na Gearmáine.