Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Teip ó thaobh Europe Direct freagra a thabhairt ar ríomhphost faoi Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta na Liotuáine maidir le Fuinneamh agus Aeráid