Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mainneachtan an Choimisiúin Eorpaigh freagra a thabhairt ar ábhair imní a cuireadh in iúl maidir le conradh idir Uachtarán an Choimisiúin agus cuideachta caidrimh phoiblí Ghearmánach