Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mainneachtain thoscaireacht AE go Gána gan a áirithiú go n-íocann a conraitheoir seachtrach na sainchomhairleoirí

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.