Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mainneachtain an Choimisiúin Eorpaigh freagra a thabhairt ar athmheabhrúcháin ón ngearánach go dtabharfaí an t-eolas is deireanaí dó/di maidir le próiseáil de ghearán Státchabhrach i gcoinne na Gearmáine

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.