Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Traitement par la Commission européenne d’une demande d’accès du public à des documents liés à un projet financé par l’UE concernant une étude sur le risque de cancer du cerveau lié à l’exposition à des champs de radiofréquences pendant l’enfance et l’adolescence (projet «Mobi-kids»)