Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Absence de réponse du Parlement européen à une réclamation administrative tirée d’une prétendue discrimination à l’encontre d’un candidat en situation de handicap dans le cadre d’une procédure interne de sélection du personnel