Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Manière dont le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a traité une plainte concernant un prétendu manque d’équité dans la procédure de présélection pour le programme des jeunes professionnels en délégation