Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Absence de réponse de la Commission européenne (Europe Direct) à un courrier électronique concernant l’activité professionnelle d’un ancien fonctionnaire de l’UE