Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Manquement de la Commission européenne à répondre à une correspondance concernant la flexibilité financière des règles de cofinancement pour les subventions de fonctionnement en faveur des ONG dans le contexte de la pandémie de COVID-19