Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Préoccupations concernant la résiliation illégale par une délégation de l’UE d’un contrat de services d’audit et de comptabilité en Mauritanie

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.