Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Incapacité de la délégation de l’UE au Ghana à garantir que son contractant externe paye ses consultants

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.