Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) tapa arvioida hakijan hakemusta valintamenettelyssä, jossa haettiin ulkosuhteiden alan hallintovirkamiehiä (EPSO/AD/382/20)