Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan parlamentin vastaamatta jättäminen hallinnolliseen valitukseen, jonka aiheena oli vammaisen hakijan väitetty syrjintä henkilöstön sisäisessä valintamenettelyssä